Това лято Dropbox показа за пръв път нова функционалност в ограничена бета, която се наричаше Transfer. Целта на компанията беше да реши дългогодишен проблем със споделянето на файлове в приложението си. До този момент при изпращане на даден файл на някого, двата файла синхронизираха промените, направени от двете страни на споделянето. Което е идеално за съвместна работа по проекти, но малко неудобно, когато се изпраща файл на клиент, например. Transfer решава този проблем, защото позволява да се пращат копия от файлове, които не синхронизират промените, направени от двете страни.

Не е необходимо получателите на Transfer файлове да имат Dropbox акаунт, за да ги видят, а промените, които правят, няма да се отразят на оригиналния файл. Компанията казва, че функцията е разработена за случаите, в които потребителите трябва да изпратят финални файлове към клиент извън дадена компания.

Както можете да предположите, различните нива акаунти позволяват различни по обем трансфери. Най-основният Basic дава възможност за изпращане на 100MB, Plus или Business Standard увеличава този обем на 2GB, а Professional, Business Advance, Enterprise или Education дават възможност за до 100GB на трансфер.

Всеки Transfer файл автоматично губи давност и изчезва след седем дни. Ако имате по-висока версия акаунт обаче, можете да удължите това време до 30, 60 или 90 дни. Функционалността вече е напълно достъпна за всички потребители на Dropbox.