Сирма Груп с ръст на консолидираната печалба

Приходите от продажби нарастват с BGN 2.215 хиляди лева, или с 26,80% в сравнение с първото тримесечие на 2016 година

На 30.05.2017 Сирма Груп Холдинг оповести консолидираните резултати от дейността на Групата през първото тримесечие на 2017 година.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп леко е нараснал, като достига до 805 инвеститори към 31.03.2017. От тях 43 са корпоративни инвеститори и 762 са физически лица.

Приходите от продажби нарастват с BGN 2.215 хиляди лева, или с 26,80% в сравнение с първото тримесечие на 2016 година. Те достигат BGN 10.480 хиляди. Ръстът при продажбите на услуги доминира с 41,76%, докато продажбите на стоки има скромно нарастване от 2,5%.

Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционно за дружествата от Сирма Груп. Пълната липса на продажби в Австралия и Южна Америка през първото тримесечие на 2017 се компенсира от силно увеличените продажби в Азия, които отбелязват ръст от 193%, достигайки BGN 214 хиляди. Основните източници на приходи се запазват традиционните – Европа с близо 62% от приходите (като 53% са от България), Северна Америка с 24,28% и Великобритания с 11,76%.


Сирма Груп с ръст на консолидираната печалба

© PCWorld България, pcworld

От сегментите на специализация на дружествата от Сирма Груп, водещо е нарастването на приходите от „Финансовия сектор“. Приходите от продажбите в този сектор нарастват от BGN 560 хиляди през първото тримесечие на 2016 година на BGN 2062 хиляди пред първото тримесечие на 2017 година, или ръст от 268%. „Мулти-индустриалният сектор“ запазва своето традиционно водещо място, като реализира приходи от BGN 6191 хиляди.

Особено голямо е нарастването на нетната печалба в сравнение с първото тримесечие на миналата година – ръст от 163,64%, като тя достига до BGN 1189 хиляди за първото тримесечие на 2017 година. EBITDA отбелязва ръст от 48,35% и достига BGN 3780 хиляди. Маржът на EBITDA отбелязва леко покачване и достига 36,07% за първото тримесечие на 2017 година.

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.