Нов акселератор ще подпомага балканските ИТ стартъпи

Проектът FRACTALS ще администрира безвъзмездна финансова помощ в размерна 5,52 милиона евро за иновативни ИТ компании, включително малки и средни предприятия и уеб предприемачи от цяла Европа, но с фокус върху райони като Балканите.

Пилотният за Балканския полуостров проект FRACTALS (Future Internet Enabled Agricultural Applications) ще администрира отпускането на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5,52 милиона евро, информират от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), която е партньор на инициативата за нашата страна. Изпълнението на Проект FRACTALS стартира на 1 септември 2014 г. и той ще подкрепи малки и средни предприятия, стартиращи иновативни компании и предприемачи – физически лица, разработващи софтуерни приложения в областта на селското стопанство, базирани на платформата „Интернет на бъдещето“.

Проектът FRACTALS е един от 16-те акселератора, финансирани по Програма FIWARE ACCELERATOR (Future Internet Accelerator Programme) на Европейската Комисия, с бюджет от 80 млн. евро. Очаква се по Проект FRACTALS да бъдат предоставени грантове на 50-60 иновативни компании и предприемачи от цяла Европа за разработване на интернет базирани приложения с висок пазарен потенциал за нуждите на селскостопанския сектор.

Според официалната информация, обявата за набиране на проектни предложения ще бъде публикувана в края на ноември 2014 г., а срокът за кандидатстване ще бъде до 28 февруари 2015 г.

Проект FRACTALS ще предоставя цялостна подкрепа на одобрените бенефициенти, в т.ч. изграждане на технически капацитет за разработване на приложения, базирани на „Интернет на бъдещето“, тестване и валидиране на приложенията чрез отворен иновативен подход (включването на крайните потребители в процеса на тестване/валидиране), клъстерни дейности и менторство, свързани с предприемачеството и рисковото финансиране.

Допустими за финансиране са всички европейски малки и средни предприятия и уеб предприемачи, като ще бъде поставен фокус върху райони, които до момента са считани за „бели петна“ по отношение на инвестициите, свързани с Интернет на бъдещето (Балкански полуостров, Югоизточна Европа). 


Нов акселератор ще подпомага балканските ИТ стартъпи

© PCWorld България, pcworld

Партньорите по проекта са 9 организации от 6 страни: Фонд за развитие на автономна провинция Войводина (Сърбия) – координатор по Проекта, Университета в Нови Сад - Biosense Center (Сърбия), ИКТ клъстер Войводина (Сърбия), ATOS (Испания), Атински национален университет (Гърция), DLO (Холандия), Асоциацията на ИКТ компаниите в Северна Гърция (Гърция), Асоциацията на софтуерните индустриалци YASAD (Турция) и Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ (България).

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.