43% от служителите у нас са доволни от признанието към себе си

При мениджърите процентът на доволните от признанието е 63%, а най-големи разминавания между удовлетвореността на мениджърите и служителите има по отношение на допълнителните придобивки и възможностите за кариерно развитие

Средното ниво на работна ангажираност на топ мениджърите в България е 77%, а при служителите този процент е 53%. Това е един от изводите в международното проучване на Aon Hewitt „Най-добрите работодатели", в което България се включва за осма година през 2014 г. Изследването обхваща мнението на над 16 000 служители и над 400 топ мениджъра в нашата страна и установява интересни тенденции по отношение на това къде къде се разминават най-драстично мненията на мениджърите и служителите.

Всяка от споменатите две групи споделя до колко е удовлетворена от условията на работа и работната среда по 19 конкретни фактора. От направените анализи специалистите от Aon посочват няколко фактора, в които се наблюдава драстично разминаване в оценките на изследваните групи:

Ø Удовлетвореност от допълнителните придобивки: 79% от топ мениджърите споделят, че допълнителните придобивки, които им предоставя работодателят, посрещат добре нуждите им, докато процентът за служителите е едва 46%.


43% от служителите у нас са доволни от признанието към себе си

© PCWorld България, pcworld

 

Допълнителните придобивки включват застраховки, здравни услуги, служебен транспорт, ваучери за храна и други. Най-големи бюджети за допълнителни придобивки се планират в секторите високи технологии и аутсорсинг. Разминаването по отношение на удовлетвореността от придобивките алармира за недостатъчно целесъобразно планиране, реализиране и комуникиране със служителите. Това означава, че изразходването на бюджетите за придобивки може да се оптимизира значително с подходящо проучване на мнението на служителите, характеристиките на доставчиците и ефективна комуникация към служителите;

Ø Кариерни възможности: 68% от топ мениджърите смятат, че компанията предоставя добри кариерни възможности на служителите, а само 39% от служителите твърдят, че кариерните възможности в компанията, в която работят, са добри;


43% от служителите у нас са доволни от признанието към себе си

© PCWorld България, pcworld

Ø Признание: Близо 70% от топ мениджърите твърдят, че служителите им получават подобаващо признание за свършената работа. Разминаването с гледната точка на служителите е показателно за това каква част от тях всъщност се чувстват като най-ценния актив на компанията, в която работят – 43%;


43% от служителите у нас са доволни от признанието към себе си

© PCWorld България, pcworld

Ø Ценене на хората: 69% от топ мениджърите твърдят, че се отнасят към служителите си като към най-ценния актив в компанията. От друга страна само 41% от служителите смятат, че топ мениджърите се отнасят към тях като към най-ценния актив;


43% от служителите у нас са доволни от признанието към себе си

© PCWorld България, pcworld

Ø Обучение и развитие: 72% от топ мениджърите считат, че компанията им предоставя необходимите възможности за обучение и развитие, за да се развиват успешно в рамките на организацията, докато само 52% от служителите подкрепят това твърдение;

Топ мениджърите в България са най-удовлетворени от работните задачи, които вършат всеки ден (84%), чувството на удовлетвореност от добре свършената работа (82%) и физическата работна среда (84%). От друга страна факторите, които получават най-голяма удовлетвореност на служителите са: отношенията с преките ръководители (62%), отношенията с колегите (63%) и физическата работна среда (65%).

Излизайки извън рамките на България, оказва се, че в региона на Централна и Източна Европа ситуацията е идентична и както топ мениджърите, така и служителите в България следват тенденциите в региона. Мениджмънт екипите в ЦИЕ оценят най-високо работните задачи, които вършат всеки ден (83%), чувството на удовлетвореност от добре свършената работа (81%) и физическата работна среда (89%). От своя страна, служителите в региона също са най-удовлетворени от отношенията с преките ръководители (62%), отношенията с колегите (64%) и физическата работна среда (68%). 

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.