45% от световното население ще ползва Интернет към 2016 г., прогнозира Cisco

Най-бързо растящата мобилна потребителска услуга е видеото, а слушането на музика онлайн е най-разпространената домашна Интернет услуга, разкрива още поредният аналитично-прогнозен доклад на мрежовия гигант Cisco.

След четири години, световният Интернет трафик ще нарасне четири пъти, а Интернет потребители ще бъдат 45% от световното население, твърди публикувано тези дни поредно годишно изследване Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast (2011-2016), представляващо прогнозата и анализите на компанията за растежа и тенденциите на Интернет протокол (IP) мрежите в цял свят. Новият VNI обхваща периода от 2011 до 2016 г. и представя количествено размера на IP трафика, който се очаква да премине през обществените и частните мрежи, включително Интернет, IP управляван и мобилен трафик на данни, генериран от клиенти и бизнес потребители. Тази година компанията е разработила също и ново допълнително проучване, наречено Cisco VNI Service Adoption Forecast, което се занимава с темповете на растеж на глобалните и регионалните жилищни, мобилни потребителски и бизнес услуги.

А ето и какви са ключовите констатации в най-пресните изследвания на Cisco, така както ги представят от компанията.

Според проучванията, до 2016 г. годишният глобален IP трафик ще надмине 1,3 зетабайта (1 зетабайт се равнява на един секстилион байта или един трилион гигабайта). Само очакваното увеличение на глобалния IP трафик между 2015 и 2016 г. е повече от 330 екзабайта, което е почти равно на общия размер на глобалния IP трафик, генериран през 2011 г. (369 екзабайта).

По мнението на фирмените аналитици нарастването на трафика и навлизането на услугите се дължи на следните пет основни фактора:

1. Все по-голям брой устройства: Увеличаващият се брой таблети, мобилни телефони и други смарт устройства, както и връзките machine-to-machine (М2М), водят до увеличение в търсенето на свързаност. До 2016 г. ще има близо 18,9 млрд. мрежови връзки - почти 2,5 връзки за всеки човек на земята. За сравнение, връзките през 2011 г. са били 10,3 млрд.


45% от световното население ще ползва Интернет към 2016 г., прогнозира Cisco

© PCWorld България, pcworld

2. Повече Интернет потребители: До 2016 г. ще има 3,4 млрд. Интернет потребители, които са около 45% от прогнозното население на света, изчислено от ООН.


45% от световното население ще ползва Интернет към 2016 г., прогнозира Cisco

© PCWorld България, pcworld

3. По-бърз широколентов достъп: Очаква се средната фиксирана широколентова скорост да се увеличи почти четири пъти, от 9 Mbps през 2011 г. до 34 Mbps през 2016 г.

4. Повече видео: До 2016 г. 1,2 милиона видео минути, равняващи се на 833 дни (или повече от две години), ще пътуват в Интернет всяка секунда.

5. Повече Wi-Fi: До 2016 г., се очаква повече от половината от световния Интернет трафик да се осъществява посредством Wi-Fi връзки.

Следва резюме на още няколко от важните констатации и прогнози направени в двете гореспоменати изследвания на Cisco (на следващта страница).


- През 2011 г. в световен мащаб има 1,7 млрд. потребители на домашен фиксиран Интернет достъп. Прогнозата е те да достигнат 2,3 млрд. до 2016 г.;


45% от световното население ще ползва Интернет към 2016 г., прогнозира Cisco

© PCWorld България, pcworld

- Цифровата телевизия ще бъде най-бързо нарастващата цифрова телевизионна услуга в световен мащаб с 694 милиона абоната през 2011 г., които до 2016 г. ще достигнат 1,3 млрд;.

- В световен мащаб, онлайн музиката ще бъде най-силно навлязлата домашна Интернет услуга ― през 2011 г. потребителите са 1,1 млрд. (63% от потребителите на домашен Интернет). През 2016 г. те ще достигнат 1,8 млрд. (79% от потребителите на домашен Интернет);


45% от световното население ще ползва Интернет към 2016 г., прогнозира Cisco

© PCWorld България, pcworld

- В световен мащаб, гласът през IP (VoIP) ще бъде най-бързо нарастващата домашна Интернет услуга с 560 милиона потребителя през 2011 г., които през 2016 г. ще достигнат 928 милиона;

- Според прогнозата, мобилното видео ще бъде най-бързо нарастващата мобилна потребителска услуга в световен мащаб с 271 милиона потребителя през 2011 г., които до 2016 г. ще достигнат 1,6 млрд.;

- През 2016 г. Азиатско-тихоокеанския регион ще генерира най-много IP трафик (40.5 екзабайта на месец), запазвайки си първото място пред Северна Америка (27.5 екзабайта на месец);

- В глобален мащаб до 2016 г. ще има 1,5 млрд. Интернет видео потребители, доста над тези от 2011 г. - 792 милиона;

- През 2011 г. персоналните компютри генерираха 94% от потребителския Интернет трафик. До 2016 г. техният дял ще спадне до 81%― демонстрирайки влиянието, което увеличаващият се брой и разновидност на устройства като таблети, смартфони и т.н. има върху това как потребителите и бизнеса достигат до и използват Интернет;

- До 2016 г. телевизорите ще обхващат повече от 6% от глобалния потребителски Интернет трафик (над този от 2011 г. - 4%) и 18% от Интернет видео трафика (над този от 2011 г. - 7%) ―което демонстрира влиянието на телевизорите с Интернет достъп като приложим онлайн вариант за много потребители;


45% от световното население ще ползва Интернет към 2016 г., прогнозира Cisco

© PCWorld България, pcworld

- Потребителският SMS ще бъде най-силно навлязлата мобилна потребителска услуга ― през 2011 г. потребителите ѝ наброяват 2,8 млрд. (74 % от мобилните потребители), нараствайки до 4,1 млрд. (90 % от мобилните потребители) до 2016 г. 

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.