Wi-Fi Direct: Всичко, което трябва да знаем за новата технология

В скоро време Wi-Fi Direct, известен поначало като Wi-Fi Peer-to-Peer, ще стане един от основните способи за безжично предаване на данни между устройствата. За това какво е Wi-Fi Direct и как работи технологията, може да научите от този материал.

Wi-Fi Direct : Wi-Fi, но без рутер

Wi-Fi Direct – това е новият стандарт за безжично предаване на данни, позволяващо на устройствата да се свързват направо, без допълнително междинно звено във вида на рутер.

Понастоящем да се направи направо безжична връзка на принтер към компютър или телефон към лаптоп е невъзможно, за това е необходим още един съединяващ елемент във вида на маршрутизатор.

Wi-Fi Direct е разработен, за да бъде отстранено това ограничение и да може да се направи пряка връзка между устройствата.

Wi-Fi Direct: Довиждане, Bluetooth!

Ще може ли Wi-Fi Direct напълно да измести Bluetooth е трудно сега да се каже със 100% сигурност, но всички предпоставки за това са налице. Спрямо Bluetooth новата производна на Wi-Fi стои доста по-добре както като скорост на предаване и радиус на покритие, така и като защита на данните и простота на свързването.

Избавянето от излишния безжичен интерфейс при мобилните устройства ще е от полза и за производители, и за потребители, защото устройствата ще станат по-компактни, леки, по-евтини и по-прости за производство. А пък потребителите, вместо да следят два интерфейса, ще го правят за превключването само на един.

Новата технология може практически да бъде вградена във всяко едно устройство, в това число и в тези, които традиционно работят с Bluetooth (безжични клавиатури, мишки, слушалки). За увеличаване автономността на Wi-Fi Direct бяха разработени и нови енергоспестяващи режими на работа.

Технически характеристики

На хардуерно ниво Wi-Fi Direct много малко се отличава от обикновени Wi-Fi модули. От това следва, че техническите характеристики на Wi-Fi Direct ще бъдат практически същите като при настоящите Wi-Fi адаптери. Новите устройства даже ще са обратно съвместими с болшинството от наличните Wi-Fi устройства (независимо от конкретната верския - 802,11 b/g/n).

Повечето Wi-Fi Direct чипове ще работят на честота 2,4 GHz и следователно без проблем ще могат да си взаимодействат с ранните версии на стандарта 802,11 (до версия „n“, с изключение на „a“), а в някои случаи ще бъдат съвместими и с 802,11n.


Wi-Fi Direct: Всичко, което трябва да знаем за новата технология

© Мариян Славов, pcworld

Част от Wi-Fi Direct модулите ще работят и на 5 GHz, следователно ще могат да се свързват към 802,11a и n мрежи. Както може да се предположи по информацията, с която разполагаме, повечето чипове ще поддържат и двата обхвата – 2,4 GHz и 5 GHz.

Сертифицираните устройства Wi-Fi Direct могат да поддържат същите скорости на предаване на данни, както го правят и обичайните Wi-Fi чипове. Максималната скорост ще зависи от средата на предаване, количеството на включените устройства и техните конкретни характеристики. В идеални условия, както и при използването на обичайни Wi-Fi мрежи, новите устройства ще могат да се свързват помежду си на разстояние до 200 метра.


Wi-Fi Direct: Всичко, което трябва да знаем за новата технология

© Мариян Славов, pcworld

Wi-Fi Direct не е непременно свързване „един с друг“

Това, че Wi-Fi Direct често ще се използва за свързване между две устройства, не означава, че това е ограничение от стандарта. В рамките на новата технология може да се създават цели групи от свързани помежду си устройства (Wi-Fi Direct Group).

Преди всичко такива групови конфигурации ще се използват при мултиплейър игрите. В този случай на игрите не им е нужен достъп до Интернет. Буквално казано, даже и да сте в пустинята, може да създадете неголяма безжична мрежа, ако устройствата помежду си се намират в зоната на обхвата. При това не всички участници са длъжни да поддържат Wi-Fi Direct. Достатъчен е само един Wi-Fi Direct чип, който ще влезе в ролята на координатор на трафика между устройствата със стандартен Wi-Fi модул. Трябва да отбележим, че в някои случаи създаването на група няма да е възможно, тъй като някои устройства поначало са проектирани за свързване единствено „един с друг“. Това не противоречи на спецификациите на стандарта, в който възможностите за свързване към няколко устройства се явява като опционален.

Колко именно устройства може да се обединят в група или да се свържат към едно устройство, зависи от конкретните условия. Като правило това число няма да е много по-малко от обичайна точка за достъп. Трябва да добавим, че независимо от родството на Wi-Fi с Wi-Fi Direct, те все пак са си малко различни технологии, което също се потвърждава от следващите факти. Сертифицираните устройства (от контекста се разбира, че по-голямата им част) могат да се свързват свободно към Wi-Fi Direct групи или към обичайни Wi-Fi точки за достъп и само някои от тях ще правят и едното, и другото едновременно. Например лаптоп може да бъде свързан посредством рутер към Интернет, в същото време да е участник в Wi-Fi Direct Group и да се явява разпределител на Глобалната мрежа за останалите участници в групата.

Свързването е толкова просто, колкото да се каже „да“

Процедурата за свързване на Wi-Fi Direct устройствата ще се базира на Wi-Fi Protected Setup и като правило ще се заключава в натискането един-единствен бутон. Ако двама потребители искат да свържат устройствата си за размяна на файлове, е нужно едното от тях да „отправи“ покана към другото, като го избере измежду всички в списъка, а второто трябва да потвърди свързването.

Как става детектирането?

В състава на Wi-Fi Direct има две полезни възможностти: Wi-Fi Direct Device Discovery и Service Discovery. Чрез тях устройствата могат да се намират без допълнителни действия от страна на потребителя, но и да се получава информация за възможностите и предоставяните услуги. Например, ако потребителят е открил няколко достъпни устройства и иска да изпрати фотография, Service Discovery ще отсее всички излишни устройства (например аудиосистемата) и ще остави само съвместимата периферия (фоторамките, телевизорите, другите смартфони и пр.).

Всичко това се развива по време на свързването, като на потребителя не му се налага да подбира подходящи устройства. Такива протоколи като UPnP и Bonjour също предоставят подобни механизми за подбор на устройства, но не са съвместими помежду си и затова останаха малко разпространени. В същото време Wi-Fi Direct е длъжен да стане новият единен стандарт за търсене, свързване и предаване на информация.

Степен на достъп

Количеството информация, достъпна за преглеждане на друго Wi-Fi Direct устройство, ще зависи от неговото предназначение. Ако разгледаме връзката между два телефона, принципно е възможна ситуация, в която специфична програма ще предоставя достъп към цялата или по-голямата част от информацията, но като правило ще извършва определен, неголям кръг задачи. Например мултиплейър игрите могат да присъединяват към себе си няколко играчи, програмата за предаване на видео или фотографии ще предоставя достъп само към тези мултимедийни файлове и ще скрива файловата система на устройството.

Wi-Fi Direct в бизнеса

Поначало Wi-Fi Direct се цели в обикновените потребители, но отчитайки факта, че устройствата, които могат да получат преимущество от тази нова технология, широко се използват и в офисите, след време този стандарт ще придобие популярност и за работа. Например с телефон, свързан към проектор или принтер - за предаване на видео, изображения, презентации.

Безопасност

За осигуряване безопасността на всички данни, изпратени по Wi-Fi Direct, те ще бъдат кодирани с помощта на WPA2 – надежден метод, справящ се добре в класическите Wi-Fi устройства. При това всички устройства, поддържащи двойно свързване (към стандартни Wi-Fi устройства и Wi-Fi Direct групи), ще работят с данните разделно, обезпечавайки допълнителна безопасност. В случая, когато няколко устройства от Wi-Fi Direct група ще излизат в Интернет чрез посредник, свързан към незащитена (или слабо защитена) точка за достъп, обменът на данни между Wi-Fi Direct устройствата ще произтича посредством WPA2 кодиране.

Wi-Fi Direct ще стесни ли приложението на Wi-Fi?

В някои случаи Wi-Fi Direct ще може да замени точките за достъп, но няма да успее напълно да стесни приложението на обичайния Wi-Fi, доколкото тези технологии са създавани за различни задачи. Класическият Wi-Fi най-напред е предназначен за достъп до Интернет и за свързване на стационарни устройства. В същото време Wi-Fi Direct ще се използва преимуществено за свързване на две или няколко устройства на тези места, където няма външни точки за това. Точките за достъп в много случаи са нужни и по друга причина – те поддържат допълнителни възможности за свързване чрез Ethernet порт, налични са хардуерна защитна стена и разширени възможности за управление на мрежовия потенциал.

Разпространеност

Първите Wi-Fi Direct устройства се появиха още през 2010 г., но понастоящем за експанзия на новата технология може да се говори след появата на Android 4.0.

Принципно само една ОС е недостатъчна. Android 4.0 може да се инсталира и на някои стари устройства, но поддръжка на Wi-Fi Direct на тях няма да се появи. От друга страна, има и обратни примери. С помощта на специална доработка от разработчиците на телефони Wi-Fi Direct може да бъде реализиран и на Android 2.3. Разбира се, тази ситуация не е често срещана и отчитайки възрастта на въпросната ОС, не трябва да се очаква голям брой Gingerbread смартфони с Wi-Fi Direct. Още повече че не съществува за момента специализирана Wi-Fi Direct периферия и тази технология основно се използва за обмен на файлове между Android смартфони. За целта е необходимо да се активира Wi-Fi Direct от настройките на телефона, да се избере файл (или произволни други данни) и да се използва функцията Share или Send. В списъка с обичайните способи ще присъства и Wi-Fi Direct. Програмите за работа с Wi-Fi Direct в Google Play са все още малко, по-точно е само една, и то от съвсем скоро. Софтуерът се казва WiFi Shoot и е предназначен за обмен на фото и видео между устройствата. Изпращането на други файлове с нея засега не е възможно.


Wi-Fi Direct: Всичко, което трябва да знаем за новата технология

© Мариян Славов, pcworld

Своеобразна версия на Wi-Fi Direct от известно време се използва и в устройствата на компанията Apple. Технологията AirDrop, разбира се, е несъвместима с Wi-Fi Direct и беше представена от Apple като неин аналог едновременно с реализацията на OS X Lion през 2011 г. AirDrop технологията е предназначена за пряко предаване на файлове по Wi-Fi без предварителни настройки и свързване към класическа безжична Wi-Fi мрежа. Технологията се поддържа от множество компютри и лаптопи на компанията, пуснати след 2008 г.

Една от първите не-IT компании, желаещи в бъдеще да използват Wi-Fi Direct, е Gneral Motors. Развивайки идеята за смартавтомобили, фирмата планира да вгради детектори като Wi-Fi Direct устройства в тях, за да може при опасно приближаване да подават предупредителен сигнал (например велосипедист на съседната лента) и така автоматично да се намалява скоростта. Впрочем конкретните способи на програмата все още остават открити.

По оценка на компанията in-Stat експанзията на Wi-Fi Direct ще завърши през 2014 г., когато практически всички компютри и портативни устройства ще я поддържат.  

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.