Нови обучения за учители иноватори в България

През м.Април 2020 г. учители от училища в България ще могат да се включат в поредица от еднодневни обучения насочени към иновативните модели на преподаване и добри образователни практики. Обученията имат продължителност 5 часа и се провеждат съгласно НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. издадена от министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Развитието на знания и умения в съответствие със стратегията на Европа за учене през целия живот е от ключово значение за промяната към добрите практики, но то е и главен двигател за постигането на ефективност и резултати в учебния процес.

Целта на обучението "Инструменти за създаване на дигитално учебно съдържание" 04 Април 2020 г. е усвояване на знания и развитие на умения за разработване на интерактивни дигитални форми на учебно съдържание - инфографики, дигитални концептуални карти на учебно съдържание, анимирани ресурси без и със звук, въпросници и други форми на учебно съдържание, които създават предпоставки за по-висока ангажираност в учебния процес. Обучениeто завършва със създадени минимум пет до десет интерактивни дигитални ресурси на учебно съдържане според предметната област на преподаване.

Иновативните модели за оценяване на резултатите от обучение (знания, умения и компетенции) през последните години дават повече възможност на учащите да покажат и докажат обективно с артефакти, какво е научено, разбрано и приложено. Познати са практиките за проверка/оценка на знанията чрез устно изпитване, тест и развитие на зададен въпрос от учебното съдържание, и други. Обучението на 11 Април 2020 г. "Съвременни подходи за оценяване в ученето" запознава с ефективни модели за оценяване: Peer review, оценяване на дигитално домашно, технологии и начини за разработване на Feedback, 360 градуса оценка и много други (представяне, дискусии, др.). Акцент е поставен върху прилагане на подходи за оценяване съобразно стиловете на учене.

Digital STEM "Създаване и управление на дигитални STEM проекти и лаборатории" на 18 Април 2020 г. развива знания и умения в областта на STEM - Как да създадем STEM електронен вестник? Какви възможности има да си направим блог на клас/предмет/STEM проект? Защо са важни форумите? Как да разработим електронни STEM събития и да планираме срещи? Как да организираме STEM работилници? Обучението запознава с добри практики и технологии, които са в полза на развитието на дигиталните умения в STEM и ефективната комуникация и споделяне на STEM постижения между УЧИТЕЛ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛ. Завършва се с разработване на проект "Дигитална учебна лаборатория" и/или "Дигитален STEM проект".

На 25 Април 2020 г. ще се проведе обучение "Платформи и системи за управление на обучение". Ползите от използване на системи за управление на обучението (Learning Management Systems (LMS)) са много: активизиране на интереса при изпълнение на домашните работи и задачи; увеличаване на допълнителното - самостоятелно четене; подобряване на подкрепата и помощта от учителя в реално време; развитие на практики за споделяне на знание; увеличаване на разнообразието на ресурсите за учене; създаване на ключовата за учебния процес възможност за обратна връзка. Всеки завършва с къстамизирана платформа за управление на обучението по един предмет.


Нови обучения за учители иноватори в България


РЕГИСТРАЦИЯТА Е ОТВОРЕНА ДО 30 Март 2020 на: https://edutechflag.eu/обучения>

Всички учители, които участват в 4-те обучения ще получат 25% отстъпка от таксата. Обученията НЕ носят кредити. Продължителността на всяко обучение е 5 часа. Обученията се провеждат с личен лаптоп. Всички участници ще получат сертификат. Не е необходима предварителна подготовка. Всички регистрирани учители ще получат потвърждение на мейла. Обученията се планират да се проведат в център Project Lab. Програмата и адресът на организацията домакин ще бъде пратена допълнително на всеки.

ЕдуТехФлаг гарантира постигането на резултати от проведените обучения, които ще могат да допринесат за промяната в учебния процес, по-високата ангажираност на учениците и тяхната мотивация.
СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Е 30 Март 2020. (ТУК)

Повече информация на: https://edutechflag.eu/обучения>
Повече информация за проведените през м.Февруари обучения "Разработване на научна публикация", "Електронно портфолио", "Проектиране на иновативен урок" и "STEM методи и модели в клас" е обявена в събития на: https://www.facebook.com/EduTechFlag/
Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.