Ефективни обучения за учители иноватори в България

През м.Февруари 2020 г. учители от цялата страна ще могат да се включат в първите в България поредица от иновативни ефективни обучения насочени към съвременните модели на преподаване и добри образователни практики.

В резултат на обученията, учителите ще имат знания и умения за това, как се разработва публикация, как се създава електронно учителско портфолио, как се проектира иновативен урок и кои са ефективните STEM методи и модели в клас. Обученията имат продължителност 5 часа и се провеждат съгласно НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. издадена от министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обучението "Разработване на публикация" на 01 Февруари има за цел да запознае с правилата, как се разработва публикация и научна статия, какви са методите за научно проучване, къде може да се публикува статия. Ще бъдат усвоени знания за методи за провеждане на научно проучване, подходи за цитиране, видове публикации и изисквания за публикуване, тема и структура на научна публикация и други. Завършва се с абстракт на научна публикация.

Обучението "Електронно портфолио" на 08 Февруари има за цел усвояване на практически знания, как се създава портфолио, какво включва иновативното електронно портфолио и как да се използва ефективно. В обучението се изучават: същност на портфолиото, видове портфолио, методи за разработване на портфолио, техники и дигитално съдържание, споделяне на ресурси и други. Всеки учител ще започне разработването на електронно портфолио, в което ще интегрира минали, настоящи и/или предстоящи проекти, инициативи и други участия доказващи професионалното развитие.

Портфолито е задължителен елемент в дейността на учителите. Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. издадена от министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 66. (1) "Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност.".

"Проектиране на иновативен урок" на 15 Февруари е обучение, в което ще бъдат усвоени знания за използването на методи за проектиране на иновативен урок. Обучението включва, таксономията на Блум, модела ADDIE, модел за преобразуване на знания, използване на дигитално учебно съдържание и други. Завършва се с разработен модел на иновативен урок в съответствие на областта на преподаване на всеки учител.

На 22-ри Февруари ще се проведе обучението "STEM методи и модели в клас". Използването на STEM модели в клас води до по-високи образователни резултати. Какво е STEM и кои са ефективните STEAM модели? Обучението има за цел усвояване на съвременни практики за приложение на проектния подход в клас, интердисциплинарни методи за учене, използване на игровия елемент в STEM и други. Обучението завършва с индивидуален проект за използване на STEM модели в клас, според областта на знание и преподаване.

Всички учители, които участват в 4-те обучения ще получат 25% отстъпка от таксата, ръководство "ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ" (книга), възможност за консултиране и публикация (без такса) в специализираното списание "Journal STEM in Bulgaria, Europe and the World | Списание STEM в България, Европа и Света (STEM - природни и инженерни науки, технологии и математика) ISSN: 2682 - 9924.

Обученията НЕ носят кредити. Продължителността на всяко обучение е 5 часа. Всяка публикация НОСИ кредити.
ЕдуТехФлаг гарантира постигането на резултати от проведените обучения, които ще могат да допринесат за промяната в учебния процес, по-високата ангажираност на учениците и тяхната мотивация.
Всички участници ще получат сертификат. Не е необходима предварителна подготовка. Всички регистрирани учители ще получат потвърждение на мейла. Обученията се планират да се проведат в център Project Lab. Програмата и адресът на организацията домакин ще бъде пратена допълнително на всеки.

СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Е 30 Януари 2020. (ТУК)
Повече информация на: https://edutechflag.eu/обучения
Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.