Изследователи от IBM са разработили изкуствен интелект, който може да предвижда появата на рак на гърдата с точност 87% и в интервал до 1 година. В медицинската сфера вече има алгоритми, които използват изображения или медицински досиета, за да правят предвиждания за появата на злокачествени образувания, но изкуственият интелект на IBM е първият, който ползва и двете, и е доста по-надежден в резултат на това.

IBM са обучили програмата с анонимни мамографии, свързани с определени биомаркери и клинична информация, което е дало възможност да бъдат създадени алгоритми със сравнително висока точност на резултатите. Изкуственият интелект намалява възможността за погрешно диагностициране, като прави връзки между клиничната история и изображенията. IBM включва също така данни от биопсии, лабораторни тестове, както и диагнози на други заболявания.