Технологичните компании в САЩ и друг път са изработвали различни етични насоки за работа и използване на изкуствен интелект, но сега правителството също ще има своя глас. Politico съобщава, че страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, сред които е и САЩ, ще приемат набор от насоки за създаване и използване на изкуствен интелект.

Част от тези принципи ще изискват изкуственият интелект да уважава човешките права, демократичните възгледи и да спазва законите. Също така AI трябва да бъде напълно безопасен, открит и да наличието му да бъде очевидно за хората. Компаниите, които създават изкуствен интелект, ще бъдат държани отговорни за действията му.

Насоките също така призовават правителствата да отделят по-сериозни бюджети за създаване на платформи и рамки за интегриране на изкуствения интелект в ежедневието. Това би трябвало да доведе до полезни и практични приложения на технологията. Насоките ще бъдат публикувани официално на 22-и март и са дело на 50 експерта от частния и публичния сектор - включително технологични компании и правителствени организации.