Хората, които имат неврологични нарушения и губят възможност да говорят, могат да изпращат сигнали към гласовия апарата - устни, ларинкс и челюст. Учени от UCSF са използвали този факт, за да разработят устройство, което може да превръща тези сигнали в разпознаваема реч.

Вместо да се опитва да чете мисли, технологията (която ползва машинно заучаване) прихваща индивидуални команди към дадени нерви и ги използва във виртуален гласов апарат, за да ги превръне в говор. Резултатите все още не са перфектни. Въпреки че системата доста точно прихваща специфичните звуци, които издава всеки човек и често успява да ги свърже в разбираема реч, в много случаи този гласов синтезатор произвежда безсмислено дърдорене.

Новото изобретение обаче е в пъти по-добро от други по-ранни опити да се възпроизведе човешка реч, които не са разчитали на симулиран гласов апарат и машинно заучаване. Учените целят да подобрят електродите, които улавят сигналите, а самата система ще натрупа информация и ще се усъвършенства с времето, така че, след време тя може да стане напълно практично решение за хора, които са изгубили способността си да говорят.