Не отне много време на InSight да засече първото марсотресение на Червената планета. Сеизмометърът, с който е екипирана машината, е записал данните на 6-и април и те подсказват, че вибрациите са дошли от недрата на планетата, а не от порив на вятър или друг надземен източник.

И въпреки че това марсотресение е било прекалено слабо, за да донесе повече информация какво се случва в долните пластове на Марс, то показва, че планетата има сеизмична активност. Три подобни събития бяха отчетени от InSight - на 14-и март, и 10-и и 11-и април, но те бяха прекалено слаби, за да се направи заключение за характера им.

NASA обяснява, че откритието се дължи в голяма степен на дизайна на сеизмометричната система на InSight. Тя има много и различни бариери, които изолират данните от смущения от външни метеорологични събития, като ветрове например. Системата има и набор от сензори, които са настроени за различни по сила събития - по-ранните и слаби сеизмични активности са били записани от Very Broad Band сензорите.

Учените все още се опитват да определят точният източник на това марсотресение - очаквайте по-детайла информация съвсем скоро. Междувременно, оказва се, че InSight вече оправдава очакванията и разкрива информация, която не беше достъпна за по-ранните машини на NASA на Червената планета.