Дроните навлизат вече сериозно в ежедневието ни, а употребата им расте експоненциално с всеки изминал ден. Това налага и създаването на правила и регулации, но истинският проблем е, че те варират много, в зависимост от различните държави, щати и изобщо юрисдикции. Миналия месец например, Федералната авиационна администрация даде позволение на дадени оператори да летят в контролирано въздушно пространство в САЩ, но във Великобритания наприер има тотална забрана дронове да бъдат използвани в радиус 1 километър около летища.

За да създаде добри практики и да се бори с този проблем, Международната организация по стандартизациа е обявила първите глобални стандарти за употреба на дронове. В документа се регламентират зоните, забранени за полети около летища и други места с контролиран достъп, а също така е застъпена и морално-етичната страна на въпроса - операторите са приканени да спазват личното пространство на хората.

Публични консултации по новите стандарти са отворени до 21-и януари 2019-а, а след това ще започне приемането им от различните администрации по света. Разбира се, подобни стандарти не са формален закон и изискват промяна в законодателството на всяка отделна дръжава. Те обаче могат да послужат за отправна точка при създаването на въпросните закони и да помогнат за още по-плавното приемане на дроновете в различни бизнес сфери, както и за забавление и хоби.