От известно време е възможно хората с липсващи крайници да контролират протезите си директно с команди от мозъка, но това, което липсва, е кинестетична обратна връзка - сигналите, които дават на човек усещането за съществуване на крайниците му. Хората с протези трябва да поддържат непрекъснат визуален контакт, за да са сигурни какво и как хващат, вместо да действат по инстинкт. Скоро това може да се промени, благодарение на новоразработен мозъчен интерфейс, който добавя липсващата обратна връзка и кара протезите да се усещат като собствени крайници.

Трикът е да бъде създадена двупосочна връзка на мястото, където ампутираните нерви са свързани с останалата част от мускула. Пациенти, участвали в ранни тестове на системата, не само са били способни да извършват нормални дейности с протезите си, без да ги гледат, но често са го правели толкова елегантно, колкото хора с нормални крайници. Те дори съобщават, че протезите започнали да се усещат като част от тялото им, а не просто електронна джаджа, прикрепена към него.

Обратната връзка не е много детайлна към този момент, а учените ще се опитат да разработят по-фини сигнали, които да наподобяват тези в биологичните крайници. Въпреки това, стъпката е много сериозна и може скоро да даде съвсем ново качество на живот на хората с изкуствени крайници.