Създават Национален съвет за образователна реформа и икономика на знанието

Българската софтуерна индустрия и представители на университетите, Министерство на образованието и Българската академия на науките обсъдиха създаването на новата институция с цел да се ускори реформата в образователната ни система.

Създаването на Национален съвет за образователна реформа и икономика на знанието беше във фокуса на проведена на 26 март обща среща на водещите браншови организации в технологичната индустрия с представители на водещите български университети, както и на Министерството на образованието, младежта и науката, Българската академия на науките и други организации.

Целта е да се ускорят процесите по реформиране на образователната система с акценти върху значителното подобряване на общото качество на образование за всички деца и върху сферата на информационните и комуникационни технологии. През последните години секторът изпитва все по-остра липса на качествени кадри, която се отразява пряко върху бизнеса му.

„Не можем да очакваме проспериращо общество във в икономически, социален и културен аспект, ако не развием икономика с висока добавена стойност - икономика, базирана на знанието. Нормално е именно ние – представителите на ИТ индустрията - да сме катализатори на цялостната промяна в образователната система, защото това е една от най-проспериращите индустрии. Софтуерният бранш расте десет пъти по-бързо от нарастването на националния продукт, изцяло експортно ориентирани сме и се съревноваваме на световно ниво. Това обаче не означава, че няма да търсим диалог с всички представители на образователната общност. Ако изграждаме икономика на знанието, това не трябва да се случва само в софтуерния сектор. Икономика с висока добавена стойност може и трябва да бъде създадена във всички останали сектори", коментира Явор Джонев, ръководител на обединената работна група на ИКТ организациите и Зам. председател на Управителния съвет на БАСКОМ, който ръководеше срещата (на снимката).

В резултат от дискусиите са оформени три комитета с различен фокус, които трябва да заработят в близко бъдеще:

- Университетско образование – за подобряване на качеството и взаимовръзката с обществото и бизнеса. Организирането на този комитет ще бъде на специална среща на ниво университетско ръководство, представители на бизнеса и гражданското общество;

- Училищно образование за мислене, творчество и съзидание – изграждане на когнитивно – емоционални компетентности за всички деца, подобряване на мотивацията и качеството по предметите информатика, математика и точни науки, вграждане на развитие на тези компетентности във всички други предмети и образователни дейности;

- Университетско и професионално образование за ИТ – решаване на острата криза в софтуерната индустрия откъм количество и качество на специалистите, развитие на работната група по образование на ИТ асоциациите с представители на университетите.

Бе прието комитетите да работят като част от Обществения съвет към Министерството на образованието, младежта и науката, който ще се учреди от служебния кабинет. Ако Общественият съвет не заработи според очакванията и се върне в старата си казионна форма, комитетите имат достатъчно капацитет и енергия да действат самостоятелно, коментират още организаторите на инициативата.

Modern education

Очаква се новият обществен съвет да е с двустепенна структура на управление, включваща управително тяло, което се съпредседателства от министъра на образованието и от представител, избран от всички участници, както и по-широк съвет, в който ще бъдат представени всички заинтересовани организации.

„Подобна форма на съпредседателстване фигурира в много страни с успешно реформирани образователните системи. Този модел е по-труден, но внася още в основата на съвета необходимостта от диалог и премахва възможността, едната страна да избяга от отговорност в бъдеще", пояснява Явор Джонев, според когото всички заинтересовани лица и страни ще могат да участват като наблюдатели в съвета и работата му ще бъде абсолютно прозрачна. 

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.