Пловдивският университет стартира двугодишен проект за е-обучение

В ПУ „Паисий Хилендарски” въвеждат онлайн електронни учебни материали по 120 дисциплини на 55 специалности и откриват 2 бакалавърски и 3 магистърски дистанционни програми

Двугодишен проект за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование стартира Пловдивският университет „Паисий Хилендарски", съобщиха официално от родното учебно заведение.

Проектът BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование" се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд. Стойността му е 767 959 лв. - безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование". Това обяви по време на пресконференция днес зам.-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски" проф. д-р Георги Тотков, ръководител на проекта (на снимката).

Според официалната информация, в рамките на 24-месечния срок за изпълнение ще бъде създаден т. нар. 'електронен университет', който ще интегрира информационните системи на ПУ със софтуерна система за управление на образователния процес. Ще се добавят учебни ресурси, които да бъдат разположени в цифрови хранилища с отдалечен достъп.

Паралелно с това ще се въведат нормативна база и стандарти за постигане на оперативна съвместимост и качество на създаваните учебни е-ресурси. По този начин провеждането на е-обучение ще става в т.нар. среди за виртуално обучение (СВО), които дават конкурентно предимство, заради прилагането на съвременни технологии, методи и средства.

Стандартизираните учебни материали и е-ресурси са предвидени за обучението по 120 дисциплини на 55 специалности в 16 професионални направления на 5 области на висшето образование у нас. По разчети на екипа по проекта 1200 студенти – 1000 бакалаври и 200 магистри, ще завършат успешно поне един онлайн курс или модул. Новата среда за виртуално обучение ще помогне да се сформират 2 бакалавърски и 3 магистърски дистанционни програми, съобразени с изискванията на образователния пазар, подчерта още проф. Тотков. Той обясни също, че съвместно с Националната агенция за оценяване и акредитация ще се създадат и национални критерии за качеството на дистанционното обучение. Те ще се използват в цялата страна при провеждането на дистанционни и електронни форми на преподаване.

E-university

Предвижда се организиране и провеждане на пилотно смесено обучение – електронно и конвенционално, с използване на е-форми за обучение в университетски специалности и дисциплини. Ще се реализира и програма за повишаване на квалификацията на 400 студенти и 60 университетски преподаватели, така че те да се подготвят за използване на формите за е-обучение и за прилагане на интерактивни и иновационни методи за преподаване и учене. На по-късен етап лекторите от ПУ „Паисий Хилендарски" ще обучават свои колеги от други висши училища.

В рамките на проекта ще бъдат създадени повече от 100 курса за е-обучение – 60 в бакалавърските и 40 в магистърските програми за студентите на университета. Предстои оборудване на зали за провеждане на видео лекции във филиалите на Пловдивския университет.

Като част от дейностите по проекта е издаването на тематичната осемтомна поредица „Електронният университет". Тя ще включва книгите „Е-обучението", „Електронното тестване", „Методика на е-обучението", „Свободен софтуер за е-обучение", „Мобилно обучение", „Е-българистика − език и литература", „Е-българистика − методика и практика" и „Пловдивски е-университет".

Специфичен 'хоризонтален' приоритет на Проекта e създаване на предпоставки за осъществяване на качествено е-обучение, което да отговаря на принципите за достъпност на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) за лица със специфични образователни потребности. 

Twitter icon Facebook icon
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.