“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

“ест: »збираме най-добрата USB флаш памет

“ези симпатични и миниатюрни устройства, се радват на изключителна попул€рност сред потребителите заради сво€та атрактивна цена и компактност. —амо за осем години от своето съществуване те се превърнаха в задължителен и полезен аксесоар за всички ни.

08 декември 2008
26467 прочитани€
18 одобрени€
0 неодобрени€

ƒенислав —лавчев

Ќ€кой от вас спомн€ ли си не толкова далечните времена, когато твърдите дискове с капацитет от два и повече гигабайта, ни се струваха като нещо огромно и необ€тно, което никога не можем да уползотворим? Ќ€кой тогава предполагал ли е, че ще дойде време, когато ще можем да носим в джоба си информаци€та съхран€вана на н€колко такива диска? ≈два ли. Ќачалото на всичко това беше сложено преди 8 години, когато IBM пусна в продажба първата флаш памет. –азбира се обемът и тогава (вече виждам ироничните ви усмивки) е бил само 8MB, но на фона на масовата тогава дискета с капацитет 1.44MB това си беше истинска революци€. ¬същност революционното се криеше в миниатюрността на сами€ тип памет, както и в огромни€ потенциал за развитие на технологи€та, тъй като и тогава имаше CD и DVD носители.  акто вид€хме, флаш паметта от тогава претърп€ бурно развитие, като многократно увеличи обема и намали цената си - сега 4GB обем се считат като задължителен минимум.

¬същност какво е това USB флаш устройство?

“ова е малка преносима, енергонезависима флаш памет, ко€то се включва в н€кой USB порт на компютъра и функционира като преносим твърд диск. USB устройствата са направени за улесн€ване на потребителите при пренас€не на информаци€. ћалки€т им размер позвол€ва да се нос€т в джоб и да се включат в който и да е компютър, притежаващ USB порт ( на практика това е всеки един съвременен компютър). USB флаш устройствата имат значително по-малък капацитет на съхранение спр€мо преносимите твърди дискове, но за сметка на това физически€т им размер е много по-малък (колкото ключодържател - ‘иг.1), а и са много по-здрави, тъй като не съдържат никакви подвижни части.  ато недостатък на флаш паметта и оттам на USB флаш устройствата може да се спомене факта, че има ограничен брой цикли на запис и сравнително висока цена за гигабайт, спр€мо твърдите дискове . “ези устройствата могат да се срещнат и под наименовани€ като, thumb drives, jump drives, pen drives, key drives, tokens , или просто USB drives.

NAND памет

NAND Flash архитектурата е представена от Toshiba през 1989г. ƒостъпа до паметта е блоков - същи€т, който е характерен за твърдите дискове и мемори картите. “ипични€т размер на страниците е 512 или 2048 байта. ¬ състава на вс€ка страница има н€колко байта (обикновено 12 до 16 байта), които се използват за съхранение на прихванати грешки и контролни суми. ¬секи един блок съдържа в себе си 32 страници ( вс€ка по 512 байта) или 64 страници (вс€ка по 2048 байта). “ипично NAND паметта има софтуерно базирано управление на лошите блокове. “ова означава, че за да е достъпен един логически блок, той тр€бва да се регистрира в картата на съответстви€та на логически и физически блокове и да отговар€ на определен здрав физически блок. ќбикновено физическите блокове са повече от необходимото, защото те се използват за съхранение на основната и допълнителната таблица на картата на съответстви€та и за зам€на на повредени блокове. »менно такъв тип памет се ползва при USB Flash устройствата. ќт сво€ страна, в зависимост от технологи€та съществува MLC и и SLC NAND памет. SLC технологи€та е доста по-бърза, по-малко енергоемка и с по-дълъг живот (10K срещу 100K цикъла) от MLC и затова основно намира приложение при поточно видео, 3G устройства, видеокамери и MP3 плейъри. MLC паметта основно се ползва за ценово чувствителни приложени€, диктофони и други устройства, които не са предназначени за поточно видео.

”стройство

ќсновните компоненти от които се състои едно USB флаш устройство :

 • USB конектор – чрез него то се свързва с компютъра
 • USB Mass Storage контролер – съдържа USB хост контролер и предостав€ сериен интерфейс за връзка и управление на блоково ориентираната флаш памет. —ам по себе си контролерът е съставен от малък RISK микроконтролер и малко количество ROM и RAM памет.
 • NAND флаш памет – в не€ се съхран€ват данните
 • ќсцилатор – това е тактови€т генератор, който е необходим, за да функционира контролера. ќбикновено генерира тактова честота 12MHz

ƒопълнителни компоненти, които обикновено се срещат в устройствата са:

 • джъмпери и тестови изводи – използват се от производител€ за тестване на устройството и за въвеждане на микрокода (фирмуера) на микроконтролера.
 • —ветодиоден (LED) индикатор – служи за светлинна индикаци€ при трансфер на данни при четене и запис.
 • ключ за защита от запис и изтриване – с него се забран€ва и разрешава записа на данни във флаш паметта
 • ѕредпазна капачка за USB конектора – служи за предпазване на конектора от прах и мръсоти€, както и и от статични електричества, които могат да възникнат при триене със синтетични материи.


‘иг.3 Ѕлокова схема на USB Flash устройство


 ак проведохме тестовете

«а да сравним различните USB флаш устройства и по-специално времето за достъп използвахме програмата HD Tach ver. 2.70. ѕринципно т€ е разработена за тестване на твърди дискове, но със същи€ успех може да се ползва и за USB флаш памети. — не€ могат да се измерват трите основни параметъра - скоростта на четене и запис и времето за достъп.  ато за четене и запис, освен че измерва минималната, максималната и средната скорост, но също и изчертава графична диаграма, откъдето може да се види скоростта в произволен момент. —коростите за четене и запис дават информаци€ как устройството се справ€ при линеен трансфер за четене/запис на данни, характерен при приложени€ за поточно аудио и видео. ¬ремето за достъп е също един много важен показател, защото то обуслав€ как ще се справ€ устройството при чести обръщени€ към малки файлове.  олкото е по-малко, толкова е по-добре. “ова е особено важно за хора, които използват флаш устройството за да зареждат от него н€каква друга операционна система. –азбира се логично беше да използване и измерените стойности за четене/ запис на програмата, но се оказа че н€ма много добра повтар€емост на тези резултати и това наложи да си направим сами микс от най-различни файлове с размер 3.7GB и да засечем времето за запис и четене. “естовете за вс€ко едно USB флаш устройство б€ха направени по три пъти, като накра€ взехме най-добри€ показан резултат.

»зборът на USB флаш устройство

“ова е и най-трудни€ въпрос, защото разнообразието от модели е огромно. ћожете да срещнете от най-елементарни решени€ до произведени€ на изкуството, вписващи се съвсем спокойно в известни дизайнерски колекции. —ъвсем естествено е за едни потребители това устройство да е само и единствено работен инструмент, а за други – израз на стил, подчертаващ индивидуалността им. »менно поради тази причина цари такова разнообразие от модели. ¬се пак функционалността е определ€ща за съществуването на този тип устройства, а не външни€т вид, и именно затова в тестовете сме наблегнали на не€, но всеки от вас в зависимост от предпочитани€та си може да избере, каквото му харесва.

¬ крайна сметка като важни характеристики при USB флаш устройствата, остават същите като при твърдите дискове: обем за съхранение, скорост на запис/четене, както и време за достъп.  акто вече споменахме, обемът на съхранение на данните нарасна многократно през годините и в момента 4GB са стандартни€ минимум при USB флаш паметите, като тенденци€та е съвсем скоро този минимум да бъде зает от 8GB устройствата и в по-далечно бъдеще - от 16GB. «атова в тестовете събрахме устройства с минимален капацитет на съхранение от 4GB. ќсновен проблем при масовите USB флаш устройства са ниските скорости на запис, като моделите, които усп€ват да достигнат нивата на четене са доста малко. —ъщевременно тази характеристика е важна, защото пести време и нерви. ѕри четене нещата са значително по-добре и само най-старите модели предлагат ниска скорост. ¬ремето за достъп по принцип е много ниско при флаш паметта, но все пак и между отделните модели има разлики, като обикновено те са без практическо значение (с изключение на н€кои много стари модели). ¬ремето за достъп показва колко време е необходимо на устройството, за да намери и да започне да чете даден файл и е важно при работа с малки файлове –азбира се, тези характеристики р€дко се срещат върху опаковките на самите продукти или ако ги срещнете, те ще се различават от реалните, защото са за идеални услови€.

“ъй като си падаме малко технократи, от проведени€ тест най-много ни допадна USB флаш паметта на Transcend. Ќезависимо, че е стар модел, той показа отлични резултати в тестовете и даде недостижима скорост на запис спр€мо останалите претенденти. »менно затова € отличихме с приза „Ќай-добра покупка”. Ќе можахме да отминем и изключително атрактивните флашки на GoodRam от сери€та Fresh, които със сигурност ще допаднат много на най-младата ни аудитори€ с ароматите си на цитрусови плодове, както и „ювелирни€” продукт на Super Talent , който ще се хареса на изисканата част от аудитори€та, или миниатюрни€ модел Smart на takeMS, който н€ма да отмине незабел€зан от минималистите. «а това ги отличихме като „ѕрепоръка на редакторите”.

–езултатите сме представили в графичен вид и всеки според потребностите си е свободен да направи избора си.

 

testHD Tach 3,0 [MB/s]  
model¬реме за достъп [mS]„етене«апис
Apacer Steno AH422, 4GB0.422.56.6
Corsair Voyager 4GB0.425.213.6
Corsair Voyagermini 4GB0.728.86.1
Goodram GoodDrive 4GB1.862.7
Goodram GoodDrive Fresh 4GB0.518.17.7
Goodram GoodDrive QickSilver 4GB0.517.15.1
Goodram GoodDrive Twister 4GB1.322.38.5
Kingston DataTraveler 100, 16GB0.718.212.4
Kingston DataTraveler 400, 4GB0.62611.6
Kingston DataTraveler 400, 8GB0.528.39.8
PQI CoolDrive U350, 8GB0.522.55.6
PQI Traveling Disk i221, 16GB0.626.38.2
Samsung Flash Drive 8GB1.21610.2
SanDisk Cruizer Micro/Titanium 4GB0.911.25.1
SuperTalent STU8GPDS, 8GB0.627.610.2
TakeMS MEM-Drive Mini Metal, 8GB0.521.86.5
TakeMS MEM-Drive Smart, 4GB0.425.99.7
Toshiba TransMemory 4GB0.61713.9
Transcend JetFlash 8 GB0.626.624.2

 

 

 

 

Apacer Steno AH422, 4GB

 • ѕредоставено за тестове от: Apacer
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: n/a

Apacer винаги са ни изненадвали с интересни и нестандартни решени€. “ази USB Flash памет също не прави изключение, защото съчетава две устройства в себе си (2in1), а именно стандартна USB флашка и четец за micro SDHC карти.  орпусът му е елегантен и е съчетание на оцветен алуминий в цв€т „старо злато” с елементи от пластмаса. ѕовърхността е матирана и за наша радост не остав€ отпечатъци от пръсти.  ато окомплектовка н€ма нищо друго освен самото устройство


Corsair Voyager 4GB

 • ѕредоставено за тестове от: Solytron
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 37 лв.

“ова е може би най-попул€рната сери€ на Corsair, ко€то е с гумиран корпус. ѕо този начин се осигур€ва ц€лостна защита от наран€ване и намокр€не, което е и търсени€т ефект, защото е ориентирана към по-младата аудитори€, жадна за приключени€. ўе ви разочароваме, но не сме € тествали за издръжливост по разбираеми причини - но пък в »нтернет има достатъчно такива тестове. ”стройството пристига с качен софтуер TrueCrypt позвол€ващ 256 битово AES криптиране на данни.

 

Corsair Voyagermini 4GB

 • ѕредоставено за тестове от: Solytron
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 37 лв.

“ова е сравнително по-нова сери€, ко€то, така да се каже , e „умален” вариант на предходната или пък просто ≈≈ PC тип.  орпусът също е гумиран, но сами€ USB конектор е направен като подвижен плъзгач, така че да може да се изважда и прибира, което е необходимо за постигане на компактност. «а наше разочарование и възможностите му се оказаха „минивариант” на пълноценната сери€ - Voyager


Goodram GoodDrive 4GB

 • ѕредоставено за тестове от: GoodRam
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: n/a

“ова е най-обикновеното USB устройство, предложено ни от GoodRam.  онструкци€та му е класическа - с капаче за USB конектора.  орпусът му е пластмасов и е черен на цв€т. «а съжаление използваната MLC Flash памет си каза думата. ”стройството усп€ да постигне своеобразни рекорди в нашите тестове, но в негативен план. Ќа практика това беше най-бавната флашка, като същевременно демонстрира и най-гол€мо време за достъп.

 

Goodram GoodDrive Fresh 4GB – ѕрепоръка на редакторите

 • ѕредоставено за тестове от: GoodRam
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 30 лв.

“ези малки симпатични и ароматни USB устройства не могат да останат незабел€зани от най-младата част на потребителите (или потребителките). ƒа, н€ма грешка. ”стройството (по точно корпусът) излъчва определен аромат – портокал, €года и лайм. “о е компактно с класическа конструкци€, като корпусът е гумиран и е в цв€т, съответстващ на аромата, който излъчва. ѕостигнатите резултати в тестовете б€ха посредствени, но все пак решихме да дадем бонус заради оригиналността.

 

Goodram GoodDrive QickSilver 4GB

 • ѕредоставено за тестове от: GoodRam
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: n/a

ѕри това устройство е заложено на дизайн и съвсем спокойно можем да кажем, че се е получило сполучливо .  орпусът е направен от черна пластмаса, комбинирана с алуминий.  онструкци€та не е класическа, а тип слайдър, което позвол€ва да се намали размера на устройството. Ѕутона за слайд механизма е разположен дискретно от страни. «а съжаление и при това устройство, постигнатите резултати в тестовете б€ха много ниски.

 

Goodram GoodDrive Twister 4GB

 • ѕредоставено за тестове от: GoodRam
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: n/a

ќще едно предложение с отвар€не тип „ножица” и предпазен метален кожух”. “ова беше и най-бързото предложение измежду останалите на марката, но, разбира се, това не означава непременно добро позициониране и сред останалите марки.  акто се оказа, и то се представи посредствено в тестовете за четене/запис и време на достъп което може би освен на използваната NAND памет се дължи и на използвани€ USB Mass Storage контролер.

 

Kingston DataTraveler 100, 16GB

 • ѕредоставено за тестове от: ARGUS
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 70.53 лв.

 ласически семпъл дизайн от Kingston. “ака може да се определи тази флаш памет, ко€то освен със слайд конектора си, който се прибира в корпуса с друго неможе да хване окото.  орпусът и е пластмасов изц€ло и размерът и е като на средностатистическа флашка. Ќезависимо от това в тестовете се представа много прилично, като показа много добра скорост на запис и най-добрата сред представените в теста устройства на Kingston

 

Kingston DataTraveler 400, 4GB

 • ѕредоставено за тестове от: ARGUS
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 39 лв.

 

Kingston DataTraveler 400, 8GB

 • ѕредоставено за тестове от: MOST Computers
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 68,67 лв.

“ова е по-нов модел, който има допълнителна алуминиева обвивка служеща и като предпазител за USB конектора и самото т€ло на флаш устройството. ќтвар€нето става като пластмасови€т корпус се завърти (тип ножица) около метални€ предпазител. ÷ветът на предпазител€ е тъмносив мат а на корпуса черен, което придава елегантен техно стил на устройството. —транно, но като скорост на запис, то отстъпи на по-стари€ прост модел DataTravel 100, независимо, че при четенето показа добра скорост.

 

PQI CoolDrive U350, 8GB

 • ѕредоставено за тестове от: ARGUS
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 34.10 лв.

»нтересен, но стар модел, отличаващ се с малко по-различен дизайн.  орпусът е изработен от двуцветен алуминий. ’арактерно е че н€ма предпазно капаче за USB конектора, ами е поставен механизъм от типа на химикалките, чрез който при натискане на бутон в горната част се показва конекторът, а при изваждане от USB буксата на компютъра, автоматично се прибира. ’арактерни€т недостатък на сери€та, свързан с ниската скорост на запис, и тук остава в сила.

 

PQI Traveling Disk i221, 16GB

 • ѕредоставено за тестове от: ARGUS
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 62.60 лв.

Ќов модел с класически дизайн с фиксиран USB конектор и предпазен капак. ”стройството е изработено от б€ла пластмаса и дизайна му е с по-остри ръбове. «а намал€ване на себестойността е използван USB конектор тип „ чип карта”. Ќезависимо от това, този тип конектори се оказват малко по-надеждни от н€кои типове класически конструкции. ¬ тестовете за скорост на четене устройството показа много добри резултати, но при запис нещата б€ха далеч не така добри.

 

Samsung Flash Drive 8GB

 • ѕредоставено за тестове от: Solytron
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 40 лв.

“ова също е наш стар познайник от предишни тестове, но вече с увеличен обем за съхранение. ”стройството е компактно, много-леко и с изчистен дизайн. ѕри тестовете за скорост показа приемливи резултати, но времето му за достъп се оказа твърде гол€мо, което не го прави особено подход€що за Ready Boost. ¬се пак, независимо от не особено високите резултати, разликата в скоростите между четене и запис не беше така фрапираща, както при повечето екземпл€ри.

 

SanDisk Cruizer Micro/Titanium 4GB

 • ѕредоставено за тестове от:
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 32 лв. / 45 лв.

—тилни устройство с прибиращ се в т€лото USB конектор. —ами€т бутон на слайд механизма изпълн€ва и функци€та на светлинен индикатор при трансфер на данни. ƒвете устройства се различава единствено по финиша, като Micro е изработен от най-обикновена черна пластмаса, а Titanium има метален цв€т благодарение на галваничното покритие. ”стройствата използват стари€ тип MLC памет, поради което и резултатите б€ха слаби.


SuperTalent STU8GPDS, 8GB – ѕрепоръка на редакторите

 • ѕредоставено за тестове от: Super Talent
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: n/a

“ова устройство е повече от обикновена флашка.  омпактни€т му размер, отлична изработка и изискан вид го прави идеално и за ключодържател.  онструкци€та е познатата ни вече тип „ножица” с втори предпазен метален кожух, ко€то му осигур€ва отлична защита срещу механични повреди.  акто повечето устройства и то страда от хронични€ проблем с гол€мата разлика между скоростите на четене и запис.

 

TakeMS MEM-Drive Mini Metal, 8GB

 • ѕредоставено за тестове от: Solytron
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 37 лв.

јко има такова пон€тие, като „бронирана флашка”, то това е т€. »зц€ло е изработена от метал, като това и придава гол€ма здравина.  онструкци€та и е тип „ножица” с предпазен кожух. ћоже да сте сигурни, че тр€бва танк да мине върху не€ , за да € повреди. –азбира се доколко е необходима такава степен на защита е спорен въпрос и всеки прецен€ва за себе си.  ато скорост на запис е доста посредствена, но всъщност това €вно не е била и целта.

 

TakeMS MEM-Drive Smart, 4GB – ѕрепоръка на редакторите

 • ѕредоставено за тестове от: Solytron
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: 17 лв.

ќще от пръв поглед се забел€зва, че минимализмът е бил водещ при създаването на това USB flash устройство. — размерите и теглото си, то подхожда идеално на н€кой нетбук от типа на EE PC.  онструкци€та е тип слайдър, позвол€ваща USB конекторът да се прибира и изважда  орпусът е комбинаци€ от алуминий и пластмаса и се предлага в различни разцветки. ”стройството идва с инсталиран софтуер Carry it Easy +Plus.

 

Toshiba TransMemory 4GB

 • ѕредоставено за тестове от: GoodRam
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—:

ћного обикновена USB флашка с доста добри способности. ”стройството е изц€ло изработено от пластмаса и е класическа конструкци€ с предпазен капак. ѕо отношение на дизайна н€ма да е пресилено, ако кажем, че е направо невзрачно. Ќо пък на тестовете показа добри резултати . Ќаистина скоростта му на четене е на средно ниво, но разликата със скоростта на запис е много малка, което го прави добре балансирано. ¬същност задавали ли сте си въпроса каква е ползата от високата скорост на четене при катастрофално ниска на запис?

 

Transcend JetFlash 2ј 8 GB – Ќай-добра покупка

 • ѕредоставено за тестове от: GoodRam
 • ќриентировъчна цена с вкл ƒƒ—: n/a

“ози модел също е ветеран, който е бил в нашата лаборатори€ и преди. Ќа пръв поглед н€ма нещо което да го направи забележим, освен банални€ му дизайн и по-големи размери. Ќо точно тук идва и изненадата, защото това USB флаш устройство се представи най-добре на тестовете. ѕостигна превъзходен резултат при запис, като безапелационно изпревари всички предложени€. » ако се нуждаете от бърз „работен кон”, това е вашата флашка.

18 одобрени€
0 неодобрени€
ќще от рубрика "“ест"
 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  
criminologist
17:36, 10 септември 2009
«дравейте - готина стати€
¬чера си взех USB Flash на Emtec с 2 gb памет за 13 лева - не знам колко ще е добро и понеже това ми е първата флашка - не съм много запозната - но все си мисл€ че има нещо специфично при използването - мушка се буксичката - чакаме - отвар€ го - но после не тр€бва май директно до се дърпа и вади отзад - какво ще кажете
1
одобрени€: 0
pb_petkov@abv.bg
19:53, 17 ноември 2009
ключ за защита от запис и изтриване Ц с него се забран€ва и разрешава записа на данни във флаш паметта.  ак се прилага (използва) този ключ? ‘лашката ми се държи като —ƒ.
2
одобрени€: 0
Alfa147
18:16, 03 декември 2011
’убава и полезна стати€. ƒори и в днешно време..
3
одобрени€: 0
Designer
obat perangsang wanita
11:03, 27 април 2017


obat opium spray [ препратка ]
4
одобрени€: 0
obat perangsang wanita murah berkualitas
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"“ест: »збираме най-добрата USB флаш памет"    

абонамент за бюлетина